Էներգետիկ անկախություն

Մեր նպատակներն են՝

Մեր նպատակներն են՝
  • Հայաստանի գիտական և տեխնոլոգիական զարգացման ապահովումը:
  • Արդի ինժեներական լուծումերի ներդրումը Հայաստանի տնտեսության մեջ:
  • Հայաստանի էներգետիկ անկախության մակարդակի բարձրացումը: