Մեր առաքելությունը

Մեր առաքելությունն է ամենատարբեր ծրագրերի իրականացմամբ ապահովել Հայաստանի գիտական և տեխնոլոգիական զարգացումը։ Մեր առջև նպատակ ենք դրել բոլորիս ամենօրյա աշխատանքի միջոցով նպաստել երկրի տնտեսության զարգացմանն ու վերելքին:

Մեր արժեքներն են՝

ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱԶՆՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՇԽԱՏԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԵՎ ԱՎԵԼԻԻՆ ՁԳՏԵԼՈՒ ՄՂՈՒՄԸ։